Vedligehold af baner

Banerne klargøres ved sæsonens start på klubbens initiativ. Herefter udføres det daglige vedligehold af spilleme.

Følgende forhold skal iagttages:

Banerne må kun betrædes i tennissko.

Er banen tør i overfladen, skal den vandes inden spillet påbegyndes.

Lines fejes før spillet.

 

Efter spillet skal banen reetableres således:

Huller og ujævnheder rettes af med en skraber, og løs grus tromles.

Når banen er jævn fejes den. Der startes helt ude langs hegnet og kosten trækkes i en spiral, der ender midt på banehalvdelen.

Redskaber placeres langs midterhegnet, således at de kan benyttes fra begge baner.

Slanger placeres tæt langs midterhegnet, og hænges op på stolperne.

Banerne skal være istandsat ved udløbet af den reserverede tid.

Papir, flasker og anden emballage skal medtages fra banerne.