Vedligehold af baner

Banerne klargøres ved sæsonens start på klubbens initiativ.

Herefter udføres det daglige vedligehold af spilleme.

Følgende forhold skal altid respekteres:

Banerne må kun betrædes i tennissko.

Er tennisbanen tør i overfladen, skal den vandes inden spillet påbegyndes.
Lines fejes før spillet.

Efter spillet skal tennisbanen reetableres således:
- Huller og ujævnheder rettes af med en skraber.
- Når banen er jævn fejes den. Der startes helt ude langs hegnet og kosten trækkes i en spiral, der ender midt på banehalvdelen.
- Redskaber placeres langs midterhegnet, således at de kan benyttes fra begge baner.
- Slanger placeres tæt langs midterhegnet, og hænges op på stolperne.
- Banerne skal være istandsat ved udløbet af den reserverede tid.

Padelbane skal fejes FØR udløb af bookingtiden.

Papir, flasker og anden emballage skal medtages fra banerne.