Sønderjysk Social Tennisturnering (SST) – Hvem er vi?

 

Sønderjysk Social Tennisturnering bliver arrangeret af en gruppe deltagende Sønderjyske tennisklubber.

Vores formål er at afholde en tennisturnering på tværs af diverse tennisklubber i Sønderjylland, samt at udvikle bredde-tennis generelt i Sønderjylland.

For at kunne arrangere og for at kunne afholde turneringstennis, er det nødvendigt at facilitere både kontakt og kommunikation til klubberne.
Til dette formål har vi fået lov til at benytte os af Rødekro Tennisklubs hjemmeside ”roedekrotennisklub.dk”.
Her findes relevant og nødvendig information vedrørende afholdelse af SST under fanebladet ”Turneringer”.

Det praktiske arbejde i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af SST turneringen varetages af et turneringsudvalg, som består af en gruppe frivillige repræsentanter fra deres respektive hjemmeklubber.

Alle turneringsgebyrer bliver brugt på afholdelse af turneringen.

Vi ønsker at skabe et godt tennissamvær i Sønderjylland.

 

Med venlig hilsen

Anna Marie, Birger, Kurt, Rolf, Kim, Rene, Ole, Christian

 

Turneringsudvalget består af følgende medlemmer:

Navn

Klub

Ansvarsområde

Tlf

E-mail

Birger Hansen

Rødekro Tennisklub

Kontakt til Sønderjyske klubformænd

29850096

birger1950@gmail.com

Kurt Christensen

Midtals Tennisklub

Kontakt til Sønderjyske klubformænd

30314013

kurt.midtkobbel@outlook.dk

Rolf Jaffke

Rødekro Tennisklub

Planlægning og opsætning af turneringen

27502038

rolf.jaffke@gmail.com

Kim Knudsen

Løjt Tennisklub

Modtager indberetning af kampresultater

29652432

knudsenlojt@gmail.com

Rene Christoffersen

Vojens Tennisklub

Kontakt til turneringsspillere, samt Facebook

23441668

rene@pisces.dk

Ole Beck

Midtals Tennisklub

Kontakt til turneringsspillere

60893703

olebeckk@hotmail.com

Anna Marie Munk

Aabenraa Tennisklub

Kontakt til turneringsspillere

30291948

anna.marie.munk@gmail.com

Christian Svendsen

Bov IF Tennis

Kontakt til turneringsspillere

61184704

bovif.tennis@gmail.com