Turnering SST 2024 - Deltager samtykkeerklæring

Deltagere i den Sønderjyske Sociale Tennisturnering ...

 

skal give deres samtykke til behandling af personoplysninger og om fri udveksling af disse oplysninger.

Klubben og turneringsudvalget forbeholder sig retten til at afvise deltagere som ikke giver nødvendigt samtykke.

Samtykkeerklæring

 

I forbindelse med afholdelse af den årlige Sønderjyske Sociale Tennisturnering, giver undertegnede hermed sit samtykke til indholdet af den anførte samtykkeerklæring.


1. Identitet og kontaktoplysninger
Den tennisklub, hvor du er medlem, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du afgiver ved at tilmelde dig til den årlige Sønderjyske Sociale Tennisturnering (SST).
Du finder din klubs kontaktoplysninger ved at henvende dig til din klub. 
 
2. Hvilke personoplysninger behandles/deles 

•         Navn, telefonnummer, og e-mail. 
  
3. Årsag og formål
Din klub og SST behandler dine oplysninger i forbindelse med:
- Din tilmelding/registrering til SST.
- Etablering af kampprogram.
- Etablering af kampresultater.
- At med- og mod-spillere kan kontakte hinanden med det formål at aftale spille-sted og -tid. Derfor vil både kamp-program og -resultater blive offentliggjort på det åbne internet via hjemmesiden roedekrotennisklub.dk.
 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Dette kan du gøre ved at kontakte den klub, hvor du er medlem.
 
4. Hvem dine oplysningerne deles med
Informationer fra din turneringsregistrering deles med alle deltagende tennisklubber i SST.
Kamp-program og -resultater vil blive offentliggjort via hjemmesiden roedekrotennisklub.dk.
Offentliggørelsen vil være tilgængelig i perioden 1. april - 1. november i det år turneringen afholdes.

5. Lovhjemmel

Lovgrundlaget for behandling af dine oplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Samtykkeerklæring - til download

Klik for at downloade PDF version som du kan printe og underskrive ....