Forårsklargøring af baner

Banerne klargøres ved sæsonens start på klubbens initiativ.

Mand i trillebør

  Vær med til 4 timers hyggelig og opbyggende samvær!

  Frivillig indsats fra medlemmer er med til at holde klubbens kontingenter nede!  Happy face

 

 

 

Forårsklargøring af tennis- og padelbaner.

Rødgrus-tennisbaner:
- Fjerne sten og brædder fra lines som lægges i depot.
- Skrabe løs grus af banerne og køre det til container.  Rense for ukrudt.
- Fylde og jævne nyt grus på banerne.  Banerne tromles flere gange. (med havetraktor)
- Opsætning af net. Klargøring af vandingsanlæg.

Kunststofbaner:
- Fjerne ukrudt og blade.
- Påføre og jævne sand efter behov.
- Efterse net og koste.

Padelbaner:
- Fjerne ukrudt og blade.
- Påføre sand efter behov.
- Rengøre arealet rundt om banerne.

Klubhus og arealet på hele anlægget:
- Fjerne ukrudt
- Feje fliser
- Efterse borde og bænke
  evt. reparere dem.
- Rengøre klubhus.

Redskaber:
- Der kan blive brug for at nogle tager, skovle, river, hakker, koste og trillebører, med.