Forside

Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til generalforsamling i Rødekro Tennis Klub

mandag, den 24. februar 2020 kl. 19.00

i mødelokale 7, Borgerhuset i Rødekro

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i årets løb v/Birger Hansen
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget til godkendelse v/Birger Hansen
  4. Behandling af indkomne forslag. Forslag må – for at kunne forlanges behandlet – være indsendt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Gunnar Nielsen (på valg)

Mikael Nielsen   (på valg)

1 nyvalg

  1. Valg af 2 suppleanter
  2. Valg af 2 revisorer
  3. Eventuelt

Vi håber, så mange som muligt møder op til generalforsamlingen. Af hensyn til fortæring bedes tilmelding ske til Gunnar Nielsen – gunnarnielsen1949@hotmail.com eller SMS på mobil 29871694senest onsdag den  19. februar 2020.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen.

 

 

.

 

 

 Padelbane projekt.

Hej alle

Opdatering vedr. projektet Padel tennis.

Økonomi:  Det er lykkedes at få tilsagn om sponsor midler, således at oplægget ved generalforsamlingen inkl. egne midler kan overholdes. Derfor kan vi nu med sikkerhed orientere, at projektet bliver til.

Projektet: Gunnar er tovholder for alle fysiske arbejdsopgaver i projektet. Han har kontakten til leverandøren og indkalder ligeledes til arbejdsdage, idet der under hele udførelsen vil være opgaver, vi selv skal løse.

Vi er i øjeblikket ikke helt på plads med mængden af eget arbejde. Vi vil dog inden for kort tid få det rette overblik.

Start: Det er planen at projektet starter i weekenden uge 3  Gunnar indkalder til arbejdsdag.

Færdig: Vi forventer at padelbanen vil være klar til brug primo maj.

Vi håber på mange frivillige hænder, når der indkaldes til en arbejdsdag.

Mvh

Projekt udvalget

 

 

 

Vindere af klubturnering 2019

Klubmesterskab 2019. Vindere: Herre do...
Se alle nyheder

 

Skal tennissæsonen starte med nye bolde?

Vi sælger lige nu i rør a 4 stk

Slazenger Wimbledon  kr/rør   55

Heal ATP                      kr/rør   60

Betaling: MobilPay  99903

               Bankoverførsel: 8205 4172011689

Bestilling pr mail: birger1950@gmail.com eller ring/sms 29850096.

 

Minitennis for voksne:

Minitennis for voksne starter op onsdag den 2. oktober i Fladhøjhallen.

Der spilles: 

  • hver onsdag fra kl. 20.00-22.00 i Fladhøjhallen og
  • hver lørdag fra kl. 9.00-10.45 i Fladhøjhallen

400 kr. i kontingent + 50 kr. for skumbolde for vintersæsonen (oktober til april).

Opkrævning på kontingent vil blive tilsendt.

Af hensyn til bogføring bedes de 50 kr. for skumbolde betalt særskilt på mobilpay 99903. (HUSK at skrive dit navn)

 

Er du ny i minitennis, så møde bare op og se, om denne sport er noget for dig.

De 2 første gange er prøvegange.

 

Minitennis for juniorer/familietennis:

Minitennis for juniorer og familier starter op lørdag den 5. oktober i Fladhøjhallen, og herefter spilles der hver lørdag fra oktober til april fra kl. 10.45 til kl. 12.00. Der vil være instruktører til stede.

Kontingent:

Junior 200 kr. for vintersæsonen – oktober til april.

 

Familieminitennis: 300 kr. for vintersæsonen – oktober til april.

 

Møde bare op og se, om denne sportsgren er noget for jer.

De 2 første gange betragtes som prøvegange