Retningslinjer for æresmedlemmer i Rødekro Tennisklub.

Retningslinier for æresmedlemmer i Rødekro Tennisklub.

Æresmedlemmer i Rødekro Tennisklub udmærker sig ved følgende kriterier:

  • Æresmedlemmet har gjort en ekstraordinær indsats til gavn for Rødekro Tennisklub og alle dennes medlemmer.
  • Æresmedlemmet har på værdig vis repræsenteret Rødekro Tennisklub.
  • Æresmedlemmet har udført et enestående frivilligt arbejde i Rødekro Tennisklub.
  • Æresmedlemmet har været en markant personlighed i Rødekro Tennisklub.
  • Æresmedlemmet har sat sine spor i Rødekro Tennisklubs historie.

Et æresmedlem kan indstilles af medlemmer, bestyrelsen, trænere eller andre, som har en særlig tilknytning til klubben.

Bestyrelsen behandler indstillingerne, og udnævnelsen af æresmedlemmer sker på førstkommende generalforsamling.

Udover æren, så er medlemmet evighedsmedlem og kontingentfri, så længe denne bærer titlen ”Æresmedlem i Rødekro Tennisklub”.

Hvis et æresmedlem omtaler klubben krænkende eller på anden måde udviser adfærd, som kan skade klubben, så vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde har mandat til at afgøre, om personen vil blive frataget sit prædikat som æresmedlem.

 

Følgende er udnævnt som æresmedlem i Rødekro Tennisklub.

2021 -  Gunnar Nielsen