Projekt Padelbane 2

Rødekro Tennisklub søger sponsorat

til etablering af padelbane 2

Rødekro 7. marts 2023

Padel – den nye motionsidræt for alle generationer

I Rødekro har vi fået skabt alle tiders mødested for folk med hang til motion med en ketcher i hånden. På vores tennis og padel anlæg, der ligger i smørhullet mellem skole, hal og idrætsanlæg, har vi de sidste 7 år været igennem en spændende udvikling med medlemsvækst fra 60 medlemmer i 2016 til 240 medlemmer i 2022. 

Vi har både fået gang i de voksne motionister, seniorerne og i en stor ungegruppe. Men bedst som vi har fået gang i de unge…… er vi løbet tør for plads på vores padelbane.

 Vi kan med glæde se, at de unge nyder at være sammen om sport i fritiden – og det vil vi gerne udvikle yderligere. Vi kan se at padel er den helt rigtige indgangsvinkel til sjov sport for de unge. Det er nemt at lære, og det giver gode oplevelser, motion og socialt samvær.

Som en del af vores ungeindsats har vi aftalt med vores nabo Hærvejsskolen, at de kan låne vores anlæg i idrætstimerne. Vi tilbyder idrætslærerne - med DGI som sparring - indlæring i padel og tennis, så de bliver klædt på til at kunne tage padel og tennis med i idrætstimerne.

Vi har en stærk tradition i klubben for at dyrke fællesskabet og skabe sociale rum omkring idrætsaktiviteten – f.eks. gennem vores drop-in tennis for seniorer. Denne tilgang vil vi også meget gerne overføre til ungegruppen, så det at spille padel munder ud i sjove timer sammen i fritiden, hvor de unge hænger ud og hygger sammen.

Etablering af bane 2 vil give os pladsen til at flere kan være aktive på samme tid og vi kan skrue op for de fællesskabsskabende aktiviteter ikke kun for vores unge, men for alle vores målgrupper.

Vi har energien og lysten til at virkeliggøre drømmen, og det håber vi, at I vil hjælpe os med.

På vegne af idegruppe og bestyrelsen i Rødekro Tennisklub

Næstformand Gunnar Nielsen

Formand Birger Hansen

 

 

 

 

 

 

Budgettet for projektet er 731.750 kr., som finansieres ved Fonde, klubobligationer, lokale erhvervsliv, egne midler og eget arbejdet.

 

Forslag til sponsorat

Som sponsor vil I få

  • 5 års visning på sponsortavle, hjemmeside. Efter 5 år tages aftalen op til ny vurdering
  • 2 x 3 timer events på tennis- og padelbanerne lørdage eller søndage hvert år.

Sponsoratets størrelse:10.000 kr., der kan selvfølgelig købes flere.

Vi håber, at det har jeres interesse og ser frem til et godt samarbejde med jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Rødekro tennis- og padelklub.

 

Hvis der er yderlige spørgsmål så kontakt

Formand Birger Hansen

Mobil 29850096

Mail:  birger1950@gmail.com

Plantegning

 

Nuværende anlæg.