Medlemmer med gæster

   

Medlemmer med gæster:

50 kr. pr. time pr. gæst, som indbetales på mobil pay 99903 samtidig med bookning af banen eller senest inden spillet påbegyndes.

Man reserverer med sit navn og benytter ”gæst”, som partner.

 

 

 

..