Kontingentsatser

Klubben har følgende kontingentgrupper/satser: (2018)

Junior sommer - 200 kr.

Senior sommer - 500 kr

Junior vinter - 200 kr

Senior vinter - 400 kr.


Familiekontingent - max 2 over 18 år - 1000 kr.

Passiv medlem - 300 kr

"Long distance" - 300 kr, men der kan ikke spilles klubturnering på dette kontingent


Gæstekontingent - 50 kr. pr. gang, afleveres hos en af bestyrelsesmedlemmerne med angivelse af medlemsnr. samt navn på gæst

Bankforbindelse:  Den Jyske Sparekasse

 Kontonr. 8205 4172011689

 Mobile Pay 99903