Køb af klubobligation.

Kære medlem i

Rødekro Tennisklub

Orientering om køb af klubobligation.

Arbejdet med at skaffe midler til padelbane 2 er i fuld gang. Der er ansøgt ved 14 fonde, der er ligeledes positiv tilbagemelding fra lokale virksomheder om støtte.

Vi er nu klar til at udbyde Klubobligationer i henhold til den orientering om etablering af en padelbane, der blev fremlagt på generalforsamlingen den 22.2.2023. Vi håber, at medlemmerne herigennem vil være med til at udvikle og fremtidssikre Rødekro Tennisklub.

Salg af Klubobligationer foregår fra dags dato og frem til den 21. maj

Klubobligationerne er nummereret og med pålydende 5.000 kr. til nul rente.

Det forventede salg af Klubobligationer er max. 60 obligationer.

Sådan bekræfter du dit obligationskøb: Send mail til rodekrotennisklub@outlook.dk

- oplys antal klubobligationer á 5.000 kr.

- oplys navn

- oplys medlemsnummer

- oplys bankkontonr. (til brug ved udbetaling)

 

Tilbagebetaling:

Der udloddes minimum 20% af de udstedte obligationer ved lodtrækning hvert år ved generalforsamling. Disse vil efterfølgende blive indsat på køberens oplyste bankkonto. Alle vil således være udbetalt senest efter 5 år.

Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil tage godt imod opfordringen.

Med venlig hilsen

Rødekro Tennisklub

Birger Hansen

Orientering om projekt padelbane 2 kan ses på hjemmesiden fra uge 13.

 

.