KLubobligation

 Original

Løbe nr. 1.

 Klubobligation

Denne klubobligation tjener som nr. 1 i en serie af 60 udstedte

klubobligationer i forbindelse med Rødekro tennisklubs

finansiering af padelbane 2.

Undertegnede debitor: 

Rødekro Tennisklub

​​​Skovbrynet, 6230 Rødekro

CVR  29893322

erkender herved at være nedennævnte beløb skyldig til 

Kreditor:  ­­_______________________________________________________________     ­

                                                Navn  Dato       

  1. Gælden

Rødekro Tennisklub  erkender herved at skylde kreditor 5.000 kr. skriver femtusinde kroner i anledning af etablering af padelbane 2.

Beløbet er rentefri og uden yderligere goodwill.

  1. Forfald

Beløbet forfalder til betaling senest i år 2028.

Der udtrækkes hvert år et antal klubobligationer på den ordinære generalforsamling til indfrielse. For hver udtrukket klubobligation udbetales obligationens pålydende til Kreditor. 

Såfremt projektet ikke bliver iværksat i løbet af 2023, udbetales obligationens pålydende til Kreditor.

  1. Betaling

Betaling sker til Kreditor i [Bankens navn],              [reg.nr.],               [konto nr.]

Såfremt disse oplysninger skulle ændre sig, er Kreditor forpligtet

til at oplyse Rødekro Tennisklub herom. 

  1. Tvangsfuldbyrdelse

Gældsbrevet kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

  1. Underskrift

______________________ 

Rødekro Tennisklub

Som tegningsberettiget for Rødekro Tennisklub.

Den.  [   /            ]​​​                                        Indfriet den: