Budget Padelbane 2

Budget for etablering af Padelbane 2

 Padelbane:

Tilbud fra ”Vipadel” – 1 bane incl. moms                                            623.750,00

Jordarbejde                                                                                           50.000,00

Elektriker                                                                                               50.000,00

Memberlink (låsesystem)                                                                        8.000,00

Ialt                                                                                                       731.750,00

 Økonomi

Fonde                                                                                                  300.000,00

Klubobligationer à 5.000 kr., som tilbagebetales over en årrække    100.000,00

Lokale erhvervsliv                                                                                 50.000,00

Egne midler                                                                                        201.750,00

Eget arbejde                                                                                         80.000,00

I alt                                                                                                     731.750,00

   Jeres bidrag vil gøre en forskel

Det vil betyde en hel del for en flok frivillige lokale ildsjæle at få støtte til vores projekt.

Ligeledes vil elever, skole og idrætsliv i Rødekro få et løft.