Nøgle- og depositumbetingelser

Ved indmeldelse i klubben udleveres nøgle til klubbens baner og klubhus
Henvendelse til kasserer Birger Hansen Egeparken 86, birger1950@gmail.com eller mobil  29850096

Nøgledepositumet udgør kr. 50,00 og tilbagebetales ved udmeldelse og tilbagelevering af nøgle.


Banerne og klubhus skal aflåses efter endt brug