Medlemsinfo af 6.4.20

6. april 2020 22:25 , af Gunnar Nielsen

Vigtig medlemsinfo ……..

Hej alle

Det er en svær tid, vi lever i lige nu, derfor er det endnu mere end vigtigt, vi står sammen og lever op til de regler, der er for tiden.

For at komme godt fra start for sæsonen 2020 er det også vigtigt, at alle medlemmer læser denne meddelelse.

Baneklargøringen den 18.april bliver en realitet. Der er endnu ikke åbnet op for samling af mere end 10 personer i grupper, så baneklargøringen vil under hensyntagen til reglerne gennemføres i små grupper. Invitation med tilmelding til baneklargøring udsendes af Gunnar umiddelbart efter påske.

Padelbanen er klar til brug, og vi er ret stolte af resultatet for hele anlægget.

Medlemskontingentet til Rødekro Tennisklub gælder også for benyttelse af padelbanen.

Der vil være batts og bolde til låns i medlemshytten.

Kontingent /udmeldelse!!!!!

Denne meddelelse bliver sendt ud til alle, der var medlemmer i sæsonen 2019.

Kontingentfaktura bliver automatisk sendt ud den 1. maj, hvis du ikke ønsker at opretholde dit medlemskab, bedes du meddele dette senest den 13. april til mig på mail birger1950@gmail.com.

Træning for sæsonen 2020.

Juniortennis-træning vil foregå torsdage kl. 16 – 18. Træningen er gratis.

Seniortræning vil foregå 2 lørdage - forhåbentlig i maj måned, nærmere følger.

Padelinstruktion vil foregå løbende.

Nyt låsesystem

Der indføres et nyt elektronisk låsesystem. De gamle nøgler forsvinder, i stedet får man mulighed for at åbne døre med en app, en kode eller en brik. Nærmere herom senere, når det er installeret.

Hvornår åbner vi banerne?

Lad os nu se om Mette F. åbner lidt op for samvær med hinanden. Men vi holder os til gældende anbefalinger/regler.

Hjælpere.

Det er vigtigt, at vi får så mange som muligt til at yde en indsats, så derfor meld dig som hjælper ved baneklargøring den 18. april.

Vi vil i år gøre en indsats for at få flere 60+ medlemmer.

Vi mangler en eller et par, der vil være kontaktperson til denne gruppe. Giv mig besked, hvis jeg kan regne med din hjælp mail birger1950@gmail.com. Gerne inden den 13. april. Det er ikke så svært.

I ønskes alle en god påske, og pas nu godt på jer selv derude.

Med venlig hilsen

Birger Hansen

formand