Klubmestre 2022

14. september 2022 11:08 , af Gunnar Nielsen

Klubmester 2022.

Ingrid og Dres Lohmann og Kirsten Hansen var fraverende.