Klubmestre 2020

11. september 2020 09:42 , af Gunnar Nielsen

Klubmestre2020

Klubmestre 2020.

Herre double A:

Ivan Andersen og Thomas Grewsen

 Herre double B.

Dres Lohmann og Gunnar Nielsen

 Herre single A:

Matz Lindberg

 Herre – single B.

Dres Lohmann

 Mixdouble A:

Finalekampen er ikke spillet.

(Elke Nielsen og Mikael Nielsen mod Lars og Gitte Heiselberg.)

 Mixdouble B:

Doris og Erik Søndergaard

 Damedouble A:

Anne Fink og Elke Nielsen

 Damedouble B:

Lilian Hansen og Tove Sønderby

 Dame – single.

Birte Sørensen